Wyrok łączny

Sądy warszawskie niejednokrotnie rozpatrują wnioski o wydanie wyroku łącznego. Przepisy Kodeksu karnego gwarantują bowiem skazanym (za kilka dokonanych przestępstw) możliwość odbycia wyroku łącznego. Oznacza to w wielu wypadkach znaczne skrócenie pobytu w zakładzie karnym, co wiążę się też z szybszym powrotem do społeczeństwa.

Wyrok łączny w sprawach karnych wydawany jest przez sąd na podstawie mocnych przesłanek co do zasadności takiej kary. W wyroku muszą zostać precyzyjnie określone dwie okoliczności:

  • liczba kar,
  • sposób ich połączenia,
  • zaliczenie czasu przebytego wcześniej przez skazanego.

Sąd w trakcie rozpatrywania wniosku o wydanie wyroku łącznego może również sam zaproponować połączenie innych kar niż te, które zostały ujęte we wniosku. Wniosek taki może wystosować nie tylko sam skazany, ale również prokurator.

Wyrok ten podlega zaskarżeniu, a wydawany jest na podstawie przeprowadzonej rozprawy.