Odroczenie wykonania kary

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest możliwe tylko w przypadku skazanych, którzy jeszcze nie rozpoczęli odbywania kary. Odwołanie może złożyć sam odbywający karę, a w jego imieniu mogą wystąpić:

  • adwokat,
  • kurator sądowy.

Sąd może udzielić odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności na okres do pół roku. Odroczenie może być przyznane kilkukrotnie, ale łącznie nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Sąd musi pozytywnie rozpatrzyć wniosek o odroczenie kary w przypadku, gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną lub jego stan zdrowia uniemożliwia odbycie wyroku. Tego typu wniosek może – ale nie musi – zostać przyjęty również wtedy, gdy:

  • wykonanie wyroku oznacza dla rodziny lub samego skazanego ciężkie konsekwencje,
  • liczba osadzonych w zakładzie karnym lub areszcie przekracza dozwoloną normę.

Działający na terenie Warszawy prawnicy tworzący naszą Kancelarię Adwokacką, posiadają bogate  doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Składane przez nich wnioski o odroczenie kary najczęściej spotykają się z pozytywnym rozpatrzeniem sądu.