Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie to środek zapobiegawczy, który stosuje się w sprawach karnych w przypadku osoby podejrzanej o dokonanie przestępstwa. Ma ono na celu uniemożliwić ucieczkę, ukrycie się lub mataczenie przez podejrzanego. Tego typu narzędzie znajduje też swoje uzasadnienie w przypadku, gdy zachodzi obawa, iż zatrzymany może stanowić realne zagrożenie dla siebie bądź dla otoczenia. Aby doszło do tymczasowego aresztowania zebrane dowody muszą wyraźnie wskazywać na winę osoby zatrzymanej.

W każdej sprawie karnej zatrzymany ma prawo odwołać się od decyzji sądu o aresztowaniu. Ma na to 7 dni. Nasi adwokaci posiadają długoletnie doświadczenie w formułowaniu tego typu odwołań wykazując, iż osadzony nie zamierza uciekać, ukrywać się ani tym bardziej mataczyć w sprawie.

Nasza warszawska Kancelaria Adwokacka specjalizuje się również w uzyskiwaniu odszkodowań za niesłuszne skazanie. To forma zadośćuczynienia, która przysługuje osobom tymczasowo zatrzymanym lub aresztowanym na terenie Warszawy w związku z ich uniewinnieniem lub skazaniem na łagodniejszą karę.