Sprawy pracownicze i ubezpieczeniowe

Kancelaria adwokacka w Warszawie prowadzona przez mecenasa Kamila Flatow świadczy usługi w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych i ubezpieczeniowych. Nadrzędnym celem, który stale przyświeca nam w pracy, jest reprezentowanie interesów naszych klientów względem pracodawców i zakładów ubezpieczeniowych. Służymy radą i pomocą na każdym etapie postępowania w sprawach pracowniczych i ubezpieczeniowych.

Świadczymy usługi w sytuacjach, kiedy konieczne jest m.in.:

  • przygotowanie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;
  • pozyskania niewypłaconego przez pracodawcę wynagrodzenia, diety czy ryczałtu;
  • ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • odwołania się od decyzji organów rentowych i ubezpieczeniowych.

Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby w zakresie przeprowadzenia wszelkich formalności, włącznie z reprezentowaniem Waszych interesów przed organami odwoławczymi lub w postępowaniu sądowym w sprawach spornych z pracodawcami i ubezpieczycielami.