Sprawy administracyjne

Kancelaria Adwokacka w Warszawie poprowadzi dla Klientów postępowanie w sprawach administracyjnych. Dla Państwa przygotujemy skargi na decyzję organów administracji publicznej oraz odwołania od decyzji organu. Nasi adwokaci posiadają wysokie kompetencje w zakresie postępowania administracyjnego, dlatego sprawnie przeprowadzą wszelkie czynności związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji oraz poprowadzą postępowanie przed organami podatkowymi. Jesteśmy znani ze swojej skuteczności w zakresie prowadzenia spraw na przewlekłość postępowania administracyjnego. Dla naszych Klientów przygotowujemy także wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji oraz prowadzimy sprawy wywłaszczeniowe.

Zawsze działamy zgodnie z najlepiej rozumianym dobrem Klienta chroniąc jego interesy w relacjach z organami i instytucjami państwowymi i samorządowymi.