Skargi na decyzje organów administracji publicznej

Skargi na decyzje organów administracji publicznej przyjmują w Warszawie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Skargę do sądu administracyjnego może wnieść zarówno osoba prywatna, jak i organizacja społeczna, a także prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Tego typu zażalenie w ramach spraw administracyjnych można wnieść najpóźniej przed upływem 30 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku, gdy skarga do sądu administracyjnego wnoszona jest przez Prokuratora bądź Rzecznika Praw Obywatelskich okres ten wynosi 6 miesięcy. Na rozpatrzenie skargi sąd ma 30 dni.

Do prowadzonej przez nas warszawskiej Kancelarii Adwokackiej zgłaszają się często osoby pokrzywdzone w postępowaniu administracyjnym, w imieniu których redagujemy i składamy skargi na decyzje organów administracji publicznej. Naszym Klientom przysługuje jednocześnie złożenie żądania obciążenia organów administracji publicznej karą grzywny, z czego niejednokrotnie korzystają.