Odwołania od decyzji organów

Sprawy administracyjne, jakie toczą się na obszarze Warszawy, dotyczą między innymi odwołań od decyzji administracyjnej. Może ją złożyć każdy, kto jest niezadowolony z jej brzmienia. W sądach warszawskich najczęściej są rozpatrywane odwołania od decyzji administracyjnych związanych z:

  • pozwoleniem na budowę,
  • zameldowaniem,
  • wydaniem koncesji.

Takie odwołanie można złożyć w ciągu 14 dni – licząc od dnia, w którym decyzja została odebrana przez skarżącego.

Odwołanie w postępowaniu administracyjnym nie przysługuje osobom, które otrzymały decyzję wydaną przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. Dokument nie musi zawierać wyszczególnionych zarzutów wobec decyzji, ale ich wskazanie jest mile widziane.

Do naszych adwokatów zgłaszają się również osoby z obszaru miasta Warszawy, które chcą złożyć odwołanie od decyzji ZUS. Każdą taką sprawę badamy indywidualnie i bardzo wnikliwie, po czym podejmujemy decyzję o tym, jakie narzędzia będą w danej sprawie najskuteczniejsze.