Skargi na przewlekłość postępowania i bezczynność organów

Jeszcze do niedawna w Kodeksie postępowania administracyjnego widniał zapis jedynie o możliwości składania skargi na bezczynność organów administracji publicznej. Od kwietnia 2011 roku – po nowelizacji kodeksu – stronie postępowania przyznano również prawo do składania skarg na przewlekłość postępowania administracyjnego.

Kodeks postępowania administracyjnego zobowiązuje organy administracji publicznej do załatwiania powierzonych im spraw w trybie natychmiastowym. Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego znajduje swoje uzasadnienie, gdy strona postępowania udowodni nieuzasadnione przetrzymywanie czy opóźnianie spraw.

Przewlekłość postępowania administracyjnego oznacza w praktyce rażące przekroczenie dopuszczalnego terminu postępowania wyjaśniającego – jednego miesiąca, a także w przypadku sprawy skomplikowanej czy złożonej – dwóch miesięcy.

Nasi warszawscy adwokaci specjalizują się w tego typu sprawach administracyjnych. Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania – już począwszy od momentu sformułowania skargi.