Sprawy wywłaszczeniowe

Wywłaszczenie nieruchomości to nic innego, jak odebranie bądź ograniczenie dotychczasowemu właścicielowi jego prawa do danej własności. Może do niego dojść na mocy prawa własności lub prawa rzeczowego. Sądy na obszarze miasta Warszawy często interweniują w tego typu sprawach rozpatrując wnioski o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości. Jest to rekompensata za uszczerbek majątkowy.

Zazwyczaj przybiera ono postać określonej kwoty pieniędzy wypłacanej właścicielowi. Za jego zgodą może ono też pojawić się jako nieruchomość zamienna. Dochodzenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości na terenie miasta Warszawy – jak i w  innych regionach Polski – nie ulega przedawnieniu. Wypłata odszkodowania powinna wystąpić najpóźniej 14 dnia po uprawomocnieniu się decyzji o jego wypłaceniu.

Jeśli mieszkają Państwo na terenie Warszawy i chcą się Państwo domagać odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, zapraszamy do skorzystania z naszych porad prawnych w tym zakresie. Oferujemy swoje profesjonalne wsparcie na każdym etapie prowadzonego postępowania administracyjnego.