Sprawy rodzinne

Zachęcamy do korzystania z usług naszej Kancelarii Adwokackiej położonej w Warszawie. Zatrudnieni u nas adwokaci to osoby posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe oraz duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. W naszych kompetencjach znajduje się zarówno prowadzenie spraw związanych z rozwodami i separacją, jak i sprawy związane z władzą rodzicielską. Klientom pomagamy w przeprowadzaniu spraw alimentacyjnych czy tych związanych z ograniczeniem i pozbawienie władzy rodzicielskiej. Do nas można zwrócić się także o pomoc w przeprowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa.

Nasi adwokaci to specjaliści od spraw rodzinnych – wśród ważnych zagadnień ni można zapomnieć o prowadzeniu przez nich spraw dotyczących opieki nad dzieckiem, sprawowaniem kurateli czy postępowaniem w zakresie egzekwowania praw i obowiązków związanych z kontaktami z dziećmi.