Zaprzeczenie ojcostwa

W Warszawie adwokaci reprezentujący naszą kancelarię świadczą usługi w zakresie spraw rodzinnych – także pozwów o zaprzeczenie ojcostwa. Takie prawo przysługuje mężowi matki, matce oraz samemu dziecku pod warunkiem, że ukończyło ono 18 rok życia.

Mąż matki ma prawo wystąpić z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o przyjściu dziecka na świat. Nie może to jednak nastąpić później, niż osiągnięcie przez dziecko pełnoletności. Adwokaci świadczą usługi w zakresie formułowania i złożenia pozwu, który składa się przeciwko matce i dziecku, a w sytuacji, gdy matka nie żyje – tylko przeciw dziecku.

Matka ma prawo wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu pół roku od momentu urodzenia dziecka. W tym wypadku nasi prawnicy formułują pozew przeciwko mężowi i dziecku, a gdy nastąpiła śmierć ojca – tylko przeciwko dziecku.

Do Kancelarii Adwokackiej w Warszawie mogą też zgłosić się pełnoletnie dzieci, które chcą wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki. Taki pozew składa się przeciwko ojcu i matce lub przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Dziecko z kolei może złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa tylko w ciągu 3 lat od ukończenia przez siebie 18 roku życia.