Ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane

Adwokaci reprezentujący naszą warszawską kancelarię oferują usługi w zakresie ustalenia ojcostwa i roszczeń z tym związanych. Pozew o ustalenie ojcostwa przysługuje dziecku, matce oraz domniemanemu ojcu.

Za pośrednictwem Kancelarii Adwokackiej w Warszawie matki mogą złożyć wniosek o ustalenie ojcostwa, ale jedynie do czasu, gdy dziecko nie ukończy 18 roku życia. Po upływie tego czasu pozew o ustalenie ojcostwa może złożyć jedynie samo dziecko.

Pracujący dla nas prawnicy starannie i kompleksowo zajmują się szeroko rozumianymi sprawami rodzinnymi – także ustalaniem do jakich roszczeń finansowych i na jakiej podstawie mają prawo osoby składające wniosek o ustalenie ojcostwa.

Prowadzone przez kancelarię z siedzibą w Warszawie postępowania w zakresie ustalenia ojcostwa i roszczeń z tym związanych, mogą dotyczyć także takich kwestii jak:

  • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca dziecka,
  • dochodzenie alimentów od ojca dziecka,
  • nadanie nazwiska dziecku,
  • ustalenie sposobu kontaktów ojca z dzieckiem.