Kontakty

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem należy do zakresu zagadnień prawa rodzinnego, w których specjalizuje się Kancelaria Adwokacka w Warszawie.

Swoje usługi kierujemy do rodziców, którzy są po rozwodzie lub separacji, ale nie potrafią porozumieć się między sobą w kwestii kontaktów z dzieckiem. Na podstawie rozmów ze stroną zainteresowaną nasz adwokat tworzy wniosek o ustalanie kontaktów, w którym jasno określa reguły, co do godziny, dnia, czasu i formy spotkań między dzieckiem a rodzicem.

Rola adwokata polega na przygotowaniu dokumentów i często reprezentowaniu klienta przed sądem w zakresie uporządkowaniu kwestii związanych z utrudnianiem kontaktów z dzieckiem zgodnie z interesem klienta.

Reprezentujący klienta pełnomocnik prawny z naszej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie w przypadku utrudniania kontaktów z dzieckiem przygotuje dokumenty mające na celu ukaranie karą finansową rodzica, który nie wywiązuje się z nałożonych przez sąd obowiązków związanych z umożliwianiem drugiemu z rodziców kontaktów z dzieckiem.