Zagrożenie karą za niewykonywanie kontaktów

Kancelaria Adwokacka w Warszawie często reprezentuje klientów w sprawach związanych z niewłaściwym utrzymywaniem kontaktów z dzieckiem. Bywa, że mimo wyraźnych rozstrzygnięć sądowych, rodzice nagminnie je łamią.

Zazwyczaj do naszej kancelarii zgłaszają się rodzice, którzy doświadczają utrudniania kontaktów z dzieckiem. Uskarżają się na to, że drugi z rodziców nie zezwala na widzenie z nieletnią pociechą bądź ogranicza czas, który zgodni z orzeczeniem sądu mogą spędzać razem z potomkiem.

Zadaniem naszych adwokatów jest skłonienie osoby stawiającej przeszkody do rezygnacji z takiego postępowania. Zazwyczaj w takich sprawach rodzinnych przygotowywany jest stosowny wniosek o utrudnianie kontaktów z dzieckiem.  Na jego podstawie sąd może zagrozić osobie, która dopuszcza się utrudniania drugiemu z rodziców kontaktów z dzieckiem, zastosowanie kary pieniężnej. Poza tym tego typu wniosek o utrudnianie kontaktów z dzieckiem może w konsekwencji doprowadzić do zasądzenia przez sąd kary pieniężnej, którą winowajca będzie musiał ponieść na rzecz skarżącego.