Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Sprawy rodzinne, jakie prowadzi Kancelaria Adwokacka w Warszawie dotyczą między innymi takiej trudnej dziedziny, jak ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Gdy rodzice mieszkają razem zakres władzy rodzicielskiej (czyli obowiązki i prawa związane z opieką nad dzieckiem) przysługuje obojgu z nich w takim samym stopniu. Sytuacja ta zmienia się, gdy następuje rozwód lub separacja. Wtedy niezbędna jest interwencja sądowa.

Nasza kancelaria świadczy usługi zakresie spraw związanych z ograniczeniem i pozbawieniem praw rodzicielskich, w których skład wchodzą:

  • przygotowanie wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej – wymaga go sytuacja, w której narażone zostaje zdrowie lub życie dziecka;
  • dochodzenie ograniczenia władzy rodzicielskiej – w sytuacji, kiedy rodzice decydują się na rozwód lub separację i nie potrafią porozumieć się w kwestii wzajemnych praw i obowiązków wobec dziecka.

Zatrudniani przez nas adwokaci z Warszawy specjalizują się również w sprawach o całkowite pozbawienie praw rodzicielskich w sytuacji, kiedy rodzice dziecka zaniedbują je, bądź nie radzą sobie z obowiązkami wychowawczymi.