Przysposobienie, kuratela, opieka

Kancelaria adwokacka w Warszawie często powoływana jest do prowadzenia postępowań związanych z ustaleniem opieki nad małoletnimi. Są to sprawy rodzinne wymagające doświadczenia i rozwagi. Dotyczą, bowiem przyszłości oraz bezpieczeństwa nieletnich.

Podstawowym zadaniem rodziców jest zapewnienie dziecku należytej opieki oraz ochrony jego interesów, aż do uzyskania przez nie pełnoletności. Nie zawsze jednak opieka nad dzieckiem sprawowana jest we właściwy sposób przez co wymaga określenia ram i zasad opieki przez sąd. Dotyczy to sytuacji, w których dochodzi do rażących zaniedbań względem nieletnich, gdzie może pojawić się także zagrożenie ich zdrowia i życia.

Zadaniem adwokatów zatrudnianych w naszej warszawskiej kancelarii jest przygotowanie dokumentów, które przedstawią okoliczności, w jakich doszło do zaniedbań oraz określają  także faktyczne potrzeby dziecka. Na ich podstawie sąd rozpatruje przekazanie opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców lub innemu kandydatowi na opiekuna prawnego.

Nasi adwokaci dysponują przy tym pakietem skutecznych narzędzi, jak na przykład kuratela czy wniosek o czasowe odebranie praw rodzicielskich.