Postępowanie przed organami podatkowymi

Postępowanie podatkowe ma na celu wyjaśnienie wszelkich nieprawidłowości związanych z rozliczeniami podatkowymi (urząd skarbowy, kontrola skarbowa, rozliczenia VAT). W Warszawie toczy się wiele tego typu postępowań. Najczęstsze z nich dotyczą nieprawidłowości w rozliczeniach podatników, których dopatrzył się sam urząd skarbowy, ale również i takich, które zostały mu zgłoszone.

O wszczęcie postępowania podatkowego może wnioskować organ kontroli skarbowej. Wówczas podatnik otrzymuje na piśmie stosowne wezwanie. O postępowanie przed organami podatkowymi może również wnieść sam podatnik, np. w spawie nadpłaty podatku.

Zlokalizowana na terenie Warszawy Kancelaria Adwokacka, którą tworzymy, zajmuje się prowadzeniem postępowań przed organami podatkowymi. Reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie postępowania administracyjnego. Ułatwiamy wgląd w dokumentację sprawy. Służymy poradą prawną w sytuacji, gdy podatnik chce odwołać się od decyzji, jaką wydał organ podatkowy; ma na to 14 dni od daty otrzymania decyzji.