Wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji

Na wokandę warszawskich sądów wpływają często wnioski o nieważność decyzji w postępowaniu administracyjnym. Wniosek taki można złożyć zarówno w przypadku decyzji ostatecznej, jak i nieostatecznej.

Aby decyzja w sprawie administracyjnej mogła zostać uznana za nieważną musi zaistnieć przynajmniej jedno z  następujących uchybień:

  • naruszenie przepisów o własności,
  • sprawa została już wcześniej rozstrzygnięta,
  • niewłaściwy adresat sprawy,
  • brak podstaw prawnych do wystawienia decyzji.

Ponadto w sytuacji, gdy wykonanie decyzji byłoby równoznaczne z narażeniem strony na udział w przestępstwie.

Ażeby stwierdzenie nieważności decyzji było możliwe nie powinno upłynąć więcej niż 10 lat – licząc od daty jej wystawienia. Jest to również niemożliwe, w przypadku gdyby była ona obciążona nieodwracalnymi skutkami prawnymi.

Prowadzona przez nas Kancelaria Adwokacka w Warszawie zajmuje się także formułowaniem wniosków o nieważność decyzji. Zapraszamy.