Sprawy karne międzynarodowe

Prawo karne międzynarodowe to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin prawa. Prowadzenie spraw karnych międzynarodowych może dotyczyć zarówno odpowiedzialności karnej cudzoziemców, jak i obywateli polskich za granicą.

Sądy mieszczące się w Warszawie zajmują się również takimi sprawami karnymi, jak:

  • ekstradycja,
  • europejski nakaz aresztowania,
  • wykonanie obcych wyroków skazujących.

Każdy adwokat międzynarodowy działający na obszarze Warszawy, aby być skutecznym,  musi doskonale orientować się nie tylko w normach prawa krajowego, ale również międzynarodowego.

W zakresie prowadzenia spraw karnych międzynarodowych adwokaci z naszej Kancelarii udzielają następujących usług:

  • obrona w sprawie karnej,
  • uzyskanie listu żelaznego,
  • sprawdzenie stanu sprawy karnej.

Oferujemy swoją pomoc prawną zarówno osobom stale, jak i czasowo przebywającym poza terenem naszego kraju.