Postępowanie mandatowe

Częstymi sprawami, jakie trafiają na wokandy sądów warszawskich są te dotyczące wystawionych mandatów. Postępowanie mandatowe uznawane jest za warunkowe, gdyż aby mogło zostać zrealizowane, niezbędna jest zgoda oskarżonego.

Ma on prawo odmówić przyjęcia mandatu. Jednostka, która dokonuje zatrzymania musi poinformować o tym sprawcę wykroczenia. Wówczas kwestię tę wyjaśnia postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenie.

Sprawa karna związana z postępowaniem mandatowym ma na celu prawomocne i ostateczne rozstrzygnięcie wszelkich niejasności. Jeśli zatrzymany zgodzi się na przyjęcie mandatu, interwencja sądu nie jest już konieczna.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie zakłada również możliwość całkowitego uchylenia od mandatu na wniosek ukaranego. Nasza warszawska Kancelaria skupiająca skutecznych adwokatów zajmuje się wnioskami o odstąpienie ukarania mandatem. Zapraszamy.