Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny skazanego polega na kontrolowaniu jego aktywności poza zakładem karnym przy użyciu odpowiednich urządzeń monitorujących. Środek ten ma na celu powstrzymanie skazanego przed powrotem na drogę przestępczą. Ażeby jednak został zastosowany, skazany musi złożyć wniosek o dozór elektroniczny i przedstawić w nim w sposób wiarygodny i przekonujący, że odbycie kary w ten sposób jest w jego przypadku jak najbardziej właściwe.

Do naszej warszawskiej Kancelarii Adwokackiej często zgłaszają się osoby, które chcą złożyć wniosek o dozór elektroniczny, ale obawiają się o dobór właściwej argumentacji. Zatrudnieni adwokaci w sprawach karnych oferują skuteczną pomoc, w tym również pomagają zgromadzić odpowiednią dokumentację. Świadczymy także porady zmierzające do zwolnienia z dozoru elektronicznego.