Przerwa w karze

Przerwa w karze przysługuje jedynie osobom, które już rozpoczęły odbywanie kary, czyli zostały przyjęte do zakładu karnego. Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonywania kary rozpatruje zawsze sąd penitencjarny.

Na podstawie złożonego wniosku sąd musi udzielić zgody na zawieszenie kary w przypadku, gdy skazany jest chory psychicznie. Do przerwy w karze predysponuje też więźnia jego fatalny stan zdrowia oraz fakt, że pobyt w zakładzie karnym może zagrozić jego zdrowiu, a nawet życiu. Sąd może – ale nie musi – udzielić skazanemu przerwy, gdy przemawiają za tym ważne względy rodzinne, zdrowotne bądź osobiste.

Kancelaria Adwokacka z Warszawy udziela porad w sprawach karnych – także tych związanych z redagowaniem wniosków o udzielenie przerwy w karze. Nasi prawnicy badają każdy przypadek indywidualnie, dzięki czemu są skuteczni w realizacji i prowadzeniu spraw klientów.