Sprawy narkotykowe

Na przestrzeni ostatnich kilku lat – również na obszarze miasta Warszawy – można zauważyć znaczny wzrost liczby przestępstw narkotykowych. Wraz ze wzrostem przestępczości w tym zakresie, stosuje się dużo ostrzejsze kary, przez co sprawy narkotykowe zaliczają się w poczet najtrudniejszych do obrony.

Posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyków jest w Polsce karalne. Obrona w sprawie narkotykowej przysługuje każdej osobie, która została podejrzana o posiadanie, produkcję czy rozprowadzanie narkotyków. Aby w takich sprawach karnych odniosła ona pozytywny skutek, niezbędne jest żądanie przez zatrzymanego prawa do wyjaśnień przy udziale adwokata, nawet jeśli narkotyki zostały znalezione przy oskarżonym.

Ważnym elementem obrony w sprawie narkotykowej jest uzyskanie dla oskarżonego wyroku warunkowo umarzającego. Oznacza to, że postępowanie karne nie zostaje odnotowane w Krajowym Rejestrze Karnym. Dzięki temu wyrok za narkotyki nie odciśnie swojego piętna na przyszłości skazanego.