Zasiedzenie

W polskim prawie istnieje termin zasiedzenia, czyli nabycia danego dobra wskutek upływu czasu. Sprawy z tym związane bywają trudne, jednak z pomocą warszawskiej Kancelarii, nasi Klienci wygrywają sprawy sądowe.

Zasiedzenie nieruchomości odbywa się w skutek posiadania nieruchomości przez prawnie określony czas. Właściciel traci prawo własności bez możliwości otrzymania rekompensaty majątkowej. W przypadku zasiedzenia gruntu, dobrym przykładem jest opieka nad działką sąsiada – po upływie odpowiedniego czasu to my stajemy się właścicielami danego gruntu.

Sprawa o zasiedzenie – w zależności od okoliczności – może długo trwać. Razem z Klientem ustalamy wszystkie okoliczności związane ze sprawą, ustalamy dobre lub złe przesłanki oraz z całą dokumentacją udajemy się do sądu, który określa czy zasiedzenie jest pełnoprawne oraz komu przysługuje dana nieruchomość bądź grunt.