Uznanie za zmarłego

Uznanie za zmarłego występuje w przypadku zaginięcia osoby, która nie została odnaleziona w określonym przez sąd czasie.  Zasady dotyczące uznania daną osobę za zmarłą zapisane są w Kodeksie cywilnym.

Terminy świadczące o tym kiedy daną osobę można uznać za zmarłą zależne są od jej wieku. Jeżeli zaginiona osoba jest starsza, okres po którym można uznać ją za zmarłą jest krótszy.

Do naszej Kancelarii w Warszawie przychodzą osoby, które starają się o uznanie za zmarłego któregoś z członków z rodziny. Zazwyczaj powodem tego są prawne komplikacje związane z różnego rodzaju umowami czy długami, które pozostały po zaginionej osobie. Uznanie takiej osoby za zmarłą jest w zasadzie jedyną możliwością na odcięcie się od pozostawionych przez nią problemów.

Zapraszamy do naszej warszawskiej Kancelarii, gdzie dokładnie przedstawimy przebieg całego procesu.