Egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza jest zajęciem majątku dłużnika przez komornika na poczet jego długów oraz zobowiązań. Komornik wykonuje egzekucję na wniosek wierzyciela, jednak tylko wtedy, gdy wierzyciel dysponuje sądowym nakazem, który zobowiązuje do uregulowania danej należności.

Komornik wykonuje zajęcie komornicze, czyli mówiąc potocznie, ma dostęp do konta dłużnika. Osoba wykonująca zajęcie kontaktuje się z pracodawcą dłużnika, nakazując aby odpowiednią, ustaloną przez Sąd sumę przesyłać bezpośrednio do komornika. Następnie jest  ona przekazywana  wierzycielowi.

Kancelaria w Warszawie zajmuje się pomocą udzielaną wierzycielom składającym odpowiedni wniosek do sądu oraz dłużnikom, którzy chcą rozwiązać całą sprawę w sposób  jak najbardziej polubowny.