Zachowek

Zachowek jest rodzajem świadczenia pieniężnego, o które można starać się  w przypadku gdy jeden ze spadkobierców nie został uznany w testamencie. Sprawy o zachowek  zazwyczaj wiążą się ze zbyt wysokimi wymaganiami pominiętej przez spadkodawcę strony. Będąc osobą chcącą zostać pełnoprawnym spadkobiercą, warto podpisać umowę darowizny, która blokuje dostęp innych zainteresowanych do danego majątku.

Zachowek po rodzicach przysługuje dzieciom zmarłych, którzy nie umieścili ich w testamencie. Jest to prawne zabezpieczenie dzieci, którym w ramach ustawy przysługuje spadek po zmarłych rodzicach.

Sprawy o zachowek odbywające się w Warszawie bywają trudne, ze względu na upartość jednej ze stron. Sąd na podstawie wielu czynników może ustalić czy w danej sytuacji należy wypłacić odpowiedni zachowek, który zazwyczaj wynosi połowę tego, co miałby dostać spadkobiorca na podstawie odpowiedniej ustawy.