Sporządzenie umów cywilnoprawnych

Umowa cywilnoprawna sporządzana jest pomiędzy pracodawcą oraz pracownikiem. Różni się od umowy o pracę warunkami wykonywanej pracy oraz prawami jakie przysługują pracownikowi. Coraz częściej tworzy się umowy cywilnoprawne, gdyż są one korzystne dla osoby zatrudniającej pracowników. W większości zakładów pracy w Warszawie, ale i w innych miastach całej Polski, pracownicy są zatrudniani na zasadach prawa Kodeksu cywilnego.

Ważny jest sposób sporządzenia umowy cywilnoprawnej. Nasza Kancelaria mieszcząca się w Warszawie zajmuje się tworzeniem oraz sprawdzaniem umów tworzonych przez Klientów. Zwracamy uwagę na merytorykę danego dokumentu oraz na zgodność w jej formie.

Sporządzenie umów cywilnoprawnych wiąże się ze znajomością Kodeksu cywilnego, który prawnicy z warszawskiej Kancelarii znają bardzo dokładnie. Sprawdzamy czy tworzone przez naszych Klientów umowy są zgodne z zasadami prawa, a  także tworzymy odpowiednie dokumenty.