Rozwiązanie umowy dożywocia

Umowa dożywocia to umowa zawierana pomiędzy dwiema osobami. Jedna ze stron w zamian za opiekę nad drugą otrzymuje jako własność nieruchomość osoby, którą będzie się opiekować. Jest to coraz powszechniejsza umowa podpisywana między starszymi osobami, a ich młodszymi potomkami lub bliskimi osobami.

W Warszawie bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, w której jedna ze stron nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Osoby starsze nie wiedząc co zrobić w takich chwilach, zgłaszają się do naszej warszawskiej Kancelarii.

Rozwiązanie umowy dożywocia to jedyna możliwość na zmianę dotychczasowych warunków. Odwołanie takiej umowy nie jest możliwe, jednak sąd może zdecydować o jej rozwiązaniu. Rozwiązanie umowy dożywocia następuje w momencie zapoznania się sądu ze wszystkimi okolicznościami. Na samym początku proponuje on zmianę umowy między dożywotnikiem, a nabywcą, jednak jeżeli jest to niemożliwe – rozwiązuje zawartą umowę.