Wyjawienie majątku

Wyjawienie majątku ma miejsce w przypadku, gdy komornik nie może wyegzekwować należnych wierzycielowi pieniędzy. W takiej sytuacji możliwe jest sądowe nakazanie wykazu majątku, którym dysponuje dłużnik. Sam fakt wystawienia dokumentu o wykazie majątku sprawia, że dłużnik zostaje wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników.

W Warszawie zajmujemy się takimi sprawami wielokrotnie. Wierzyciel może zgłosić się do nas z prośbą o pomoc przy tworzeniu odpowiednich dokumentów, które powinny zostać przedstawione przed sądem. Razem z Klientem tworzymy odpowiedni wniosek o wyjawienie majątku.

W prowadzonej przez nas Kancelarii działającej w Warszawie pracują wykwalifikowani prawnicy, którzy pomogą każdemu Klientowi stworzyć odpowiedni wniosek akceptowalny przez sąd. Dzięki nam wielu wierzycieli otrzymało pieniądze od swojego dłużnika.