Postępowanie wieczystsoksięgowe

Postępowanie wieczystoksięgowe odbywa się w trybie nieprocesowym. Wszystkie elementy w danej sprawie są rozpoznawane na posiedzeniu niejawnym. Uczestnikami takiego spotkania jest wnioskodawca oraz osoby, które są związane z daną sprawą.

Do naszej Kancelarii w Warszawie zgłaszają się osoby potrzebujące pomocy przy stworzeniu odpowiedniego wniosku. Wspieramy Klientów w ciągu całego procesu związanego z postępowaniem wieczystoksięgowym.

Postępowanie to opiera się na rejestrze, jakim są księgi wieczyste. Dotyczą praw do nieruchomości. Postępowanie wieczystoksięgowe przeprowadza się w celu ustalenia zmian w księgach wieczystych. Może chodzić o wykluczenie danej osoby jako właściciela lub wpisanie do rejestru nowego pełnoprawnego posiadacza nieruchomości, w sprawie której toczy się postępowanie.