Odwołanie darowizny

Darowizna jest rodzajem nieodpłatnego przeniesienia na obdarowanego rzeczy lub pewnych praw. Uznaje się ją jako dobry gest dla bliskiej osoby. Często niestety konieczne jest odwołanie darowizny. Przepisy Kodeksu cywilnego przedstawiają klika przypadków, w których jest to możliwe. Zazwyczaj jest to zależne od zachowania osoby obdarowanej względem darczyńcy lub nagle zmienionej sytuacji finansowej darczyńcy.

Cofnięcie darowizny jest możliwe dzięki pisemnemu oświadczeniu, które wywołuje czynności prawne w momencie dotarcia pisma do osoby obdarowanej. Kancelaria z siedzibą w Warszawie pomaga swoim Klientom tworzyć odpowiednie oświadczenia, które są pozytywnie rozpatrywane przez sąd. Wspomagamy naszych Klientów do czasu zakończenia sprawy związanej z odwołaniem darowizny.