Sprawy z weksla

Weksel jest wygodnym sposobem na zabezpieczenie wierzytelności. Prawo określa, że dla roszczeń względem zobowiązań wekslowych można skorzystać z postępowania nakazowego. Prawo wekslowe jest szeroko pojętym terminem. Nasza Kancelaria z siedzibą w Warszawie – zajmująca się sprawami cywilnymi – pomaga Klientom w rozwiązywaniu spraw związanych z wekslami.

Zgłaszają się do nas zarówno dłużnicy wekslowi, jak i ich wierzyciele w celu ustalenia najbardziej korzystnego postępowania oraz uzyskania porad dotyczących odpowiedniego przygotowania weksli oraz porozumień wekslowych.

W Warszawie wielu wierzycieli wybiera weksel jako środek zabezpieczający majątek. Jest to także sposób odpowiedni ze strony prawnej. Całe postępowanie jest krótsze oraz łatwiejsze dla obu zainteresowanych stron.