Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości to postępowanie mające na celu ustalenie granic danej nieruchomości w momencie, gdy stały się one sporne i nie jest możliwe stwierdzenie stanu prawnego. Zasady rozgraniczenia ustalane są poprzez Kodeks cywilny.

Cały proces polega na ustaleniu jak daleko sięga granica własności, której dotyczy spór. Nasza Kancelaria – działająca w Warszawie – zajmuje się pomocą przy rozstrzygnięciu sporu, czyli rozgraniczeniu nieruchomości. Przebiega ono w dwóch etapach: administracyjnym oraz sądowym.

Strona administracyjna odpowiada za sprawdzenie przebiegu granic danej działki czy nieruchomości. Etap sądowy prowadzony jest przez Sąd Rejonowy, który wystawia odpowiednie postanowienie. Po ogłoszeniu wydanym przez sąd, strony mogą wnieść apelację do Sądu Okręgowego.