Podział majątku

Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustala, że z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, między małżonkami powstaje wspólność majątkowa, która obejmuje przede wszystkim: wynagrodzenia za pracę, dochody z majątku wspólnego oraz zgromadzone na rachunku bankowym środki. W czasie trwania małżeństwa małżonkowie nie mają określonych udziałów w swoim majątku. Następuje to dopiero podczas ustalania podziału majątku, mającego miejsce po rozwodzie.

Podział majątku po rozwodzie jest sprawą, z którą należy udać się do odpowiedniego prawnika. Nasza Kancelaria z siedzibą w Warszawie zajmuje się takimi sprawami.

Podział majątku jest zależny od osobnej sytuacji finansowej każdego z małżonków oraz jego wkładu w codzienne życie oraz inwestycje. W działającej w Warszawie Kancelarii staramy się przeprowadzać podział majątku po rozwodzie w sposób sprawiedliwy dla obu stron.