Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie to pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnej. Polskie prawo wyróżnia dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia. Ubezwłasnowolnienie całkowite może zostać orzeknięte w przypadku choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzenia osoby, która sama nie potrafi kierować swoim postępowaniem. Natomiast ubezwłasnowolnienie częściowe przyznaje się w przypadku osoby pełnoletniej, która potrzebuje pomocy w prowadzeniu własnych spraw majątkowych oraz innych.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć krewny danej osoby w linii prostej, małżonek lub ustawowy przedstawiciel tejże osoby. W naszej Kancelarii mającej siedzibę w Warszawie ustalamy z Klientem wszystkie szczegóły sprawy oraz tworzymy odpowiedni wniosek, który następnie przedstawiany jest we właściwym Sądzie Okręgowym (w tym przypadku to warszawski sąd), który ustala czy ubezwłasnowolnienie jest konieczne w danej sytuacji.