Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Sprawa o odszkodowanie, jak również sprawa o zadośćuczynienie, określane są przepisami Kodeksu cywilnego. W Warszawie spotykamy się z błędnym rozumieniem tych dwóch pojęć. Odszkodowanie rekompensuje szkodę majątkową, natomiast zadośćuczynienie szkodę niemajątkową (na przykład cierpienie fizyczne lub psychiczne, czy też wynikające z różnego rodzaju traumy).

Nasi Klienci w Warszawie zgłaszają się do nas z prośbą o pomoc w rozpatrzeniu sprawy, a  także przygotowaniu odpowiednich materiałów, które muszą zostać przedstawione przed odpowiednią instancją sądu. Naszym zadaniem jest wsparcie.

Jeżeli chodzi o odszkodowanie po wypadku, pozew jest dokumentem, który przygotowujemy wraz z Klientem oraz pomagamy mu podczas wszystkich spraw sądowych.