Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku jest postępowaniem, które ma na celu stwierdzenie kto jest prawowitym spadkobiercą. W takim przypadku sąd określa podmioty uprawnione do dziedziczenia majątku po spadkodawcy.

W naszej warszawskiej Kancelarii pomagamy Klientom stworzyć odpowiedni wniosek, który następnie należy złożyć do sądu. W dokumencie o nabyciu spadku należy wymienić wszystkich potencjalnych spadkobierców, określić okoliczności śmierci spadkodawcy, a także czy dziedziczenie odbywa się na podstawie określonej ustawy lub stworzonego przez zmarłego testamentu.

Nasza Kancelaria znajdująca się w Warszawie od wielu lat zajmuje się ze sprawami związanymi ze spadkiem. Nasze doświadczenie pozwala na szybkie przeprowadzenie całej sprawy – z korzyścią dla Klienta oraz wszystkich zaangażowanych osób.