Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Kwestie związane z miejscem zamieszkania dziecka, którego rodzice się rozwodzą lub decydują na separację, również podlegają regulacji prawnej. Nasza Kancelaria Adwokacka w Warszawie świadczy usługi także w zakresie spraw rodzinnych, w tym prawnej pomocy dotyczącej  ustalenia miejsca pobytu dziecka.

Tego typu sprawy należą do jednych z najtrudniejszych, dlatego reprezentujący naszą kancelarię adwokaci bardzo dokładnie analizują każdy przypadek. Uważnie redagują też wnioski o ustalanie miejsca pobytu dziecka.

Sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka wymagają nie tylko ostrożności, ale i specjalistycznego przygotowania. Pozew o ustalanie miejsca pobytu dziecka musi być wyraźnie uzasadniony i opierać się na jak najbardziej wiarygodnych przesłankach. Tego typu sprawy kwalifikowane są bowiem, jako rozstrzygające o istotnych sprawach dziecka i wpływają na jego poczucie bezpieczeństwa oraz przyszłość.