Mediacje w sprawach rodzinnych

W zakresie usług świadczonych przez naszą Kancelarię Adwokacką w Warszawie ważne miejsce zajmują również mediacje w sprawach rodzinnych. Efektem końcowych podjętych działań jest zazwyczaj zawarcie ugody lub porozumienia między skonfliktowanymi stronami.

Mediacje rodzinne to dość nowa metoda, która ułatwia rozwiązanie wielu skomplikowanych spraw i konfliktów istniejących między członkami rodziny.  Są to jednocześnie sprawy trudne i delikatne, głównie ze względu na duże zabarwienie emocjonalne oraz wielowątkowość sytuacji konfliktowych.

Zatrudniani w naszej warszawskiej kancelarii adwokaci wiedzą, że mediacje rodzinne wymagają czasu, zrozumienia, a przede wszystkim dokładnej analizy wszystkich możliwych przyczyn powstałego i utrzymującego się konfliktu. Prawidłowo przeprowadzone sprawy rodzinne tego typu pozwalają skonfliktowanym stronom zrozumieć istotę problemu oraz zdefiniować własne oczekiwania i potrzeby.

Przeprowadzane przez prawników  mediacje w sprawach rodzinnych doprowadzają do zawarcia porozumienia oraz zastępują kosztowne i stresujące procesy sądowe.