Odwołania od decyzji organów rentowych i ubezpieczeniowych

Do naszej warszawskiej kancelarii często trafiają sprawy o odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odrzucenia zgody na przyznanie świadczenia. Prawo do zakwestionowania ustaleń ZUS-owskich przysługuje każdemu, kto walczy o:

  • zasiłek chorobowy, opiekuńczy czy macierzyński;
  • świadczenie rehabilitacyjne;
  • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Kancelaria Adwokacka działająca w Warszawie przyjmuje również sprawy związane z zakwestionowaniem przez ZUS faktu lub stopnia niepełnosprawności. Nasi adwokaci dbają przy tym o to, aby odwołanie od decyzji ZUS do sądu zawarło wszystkie najważniejsze dla sądu informacje.

Odwołanie od decyzji ZUS do sądu zwolnione jest z kosztów sądowych. Sąd ma jednak prawo obciążyć pozywającego kosztami w sytuacji, gdy uzna odwołanie od decyzji ZUS za niezasadne. Nasza kancelaria warszawska czuwa, aby tak się nie stało.