O wynagrodzenie, diety, ryczałty

Klienci zgłaszający się do warszawskich adwokatów często pozywają pracodawców o wypłatę wynagrodzenia. Sprawy dotyczą w przeważającej ilości kwestii sporych opóźnień w wypłatach. Zatrudniani przez naszą kancelarię w Warszawie prawnicy, często interweniują również w sprawach związanych z zaniżeniem sumy wynagrodzenia.

Składając do sądu pracy pozew o zapłatę wynagrodzenia poszkodowany ma prawo domagać się nie tylko zaległej wypłaty. Na mocy tego wniosku przysługują mu również odsetki karne – umowne lub ustawowe. Na jego podstawie pracownikowi należy się też odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia umowy.

Pozew o wypłatę wynagrodzenia może wnieść zarówno osoba nadal pracująca, jak i pracownik, którego stosunek pracy uległ już rozwiązaniu. Termin, w jakim można złożyć taki pozew do sądu pracy to 3 lata licząc od daty, w której miało być ono wypłacone.

W przypadku, gdy wartość zaległej wypłaty nie wynosi więcej niż 50 tys. zł, pracownik jest zwolniony od kosztów związanych z wniesieniem pozwu.