Wpisy do KRS

KRS – czyli Krajowy Rejestr Sądowy – działa od stycznia 2001 roku. Jest to ogólnopolski spis podmiotów, takich jak:

  • spółki,
  • przedsiębiorstwa,
  • spółdzielnie,
  • dłużnicy.

Spis prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz wybrane sądy rejonowe.

Jest on w pełni jawny, czyli dostępny dla każdego – chociażby za pośrednictwem strony internetowej. Pozwala zorientować się w sytuacji prawnej czy finansowej firmy, z którą chcemy nawiązać współpracę.

Wpis do KRS to obowiązkowy element działających na terenie Polski i Warszawy spółek:

  • jawnych,
  • partnerskich,
  • komandytowych,
  • komandytowo – akcyjnych,
  • z ograniczoną odpowiedzialności,
  • akcyjnych,

Pozwala on na uwiarygodnienie spółki. Jest także równoznaczny z udzieleniem zezwolenia firmie na podjęcie legalnej działalności.

Zatrudniani przez nas warszawscy prawnicy często otrzymują zlecenia w związku z wykrytymi przez sąd rejonowy nieprawidłowościami w dokonanym wpisie do KRS. Uruchomiona procedura w takich sprawach gospodarczych ma na celu zweryfikowanie zapisów oraz doprowadzenie do poniesienia odpowiednich konsekwencji w przypadku celowego zafałszowania podanych danych.