Reprezentacja spółek

Prawo spółek to szeroka dziedzina z zakresu spraw gospodarczych, która obejmuje pomoc prawną w zakresie wszystkich aspektów działalności firmy, w tym między innymi reprezentowania spółek w sądzie. Kiedy jest to konieczne?

Interwencja sądu może okazać się niezbędna w sytuacjach konfliktu między spółką, a jej poszczególnymi członkami. Pomoc prawna w zakresie postępowania w sprawach gospodarczych obejmuje również reprezentację w postępowaniach administracyjnych mających na celu uzyskanie przez spółkę określonych zezwoleń ułatwiających jej prowadzenie czy rozwój działalności.

Reprezentacja spółek obejmuje też postępowanie procesowe przed Sądem Gospodarczym, jak i Krajowym Rejestrem Sądowym.

Reprezentowanie spółek w sądzie to także dziedzina, w której specjalizują się na terenie Warszawy zatrudniani przez nas prawnicy. W ramach spraw gospodarczych szczególny nacisk kładziemy na dobór takich rozwiązań, które będą nie tylko korzystne dla klienta (negocjacje), ale również zabezpieczą jego interesy w przyszłości.

Nasza warszawska Kancelaria reprezentuje też interesy spółek w sądzie w sytuacjach, gdy jeden z kontrahentów nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań lub gdy spółka została o to oskarżona.