Sporządzenie umów

Jednym z najważniejszych elementów sprawnego funkcjonowania każdej spółki jest sporządzenie umowy spółki. To dokument, który zawierają między sobą założyciele firmy. W jej zapisie powinny znaleźć się następujące informacje:

  • zasady funkcjonowania spółki,
  • uprawnienia wszystkich członków spółki,
  • obowiązki, jakie spoczywają na poszczególnych członkach spółki.

Podstawą działalności spółek są umowy cywilnoprawne zawierane z kontrahentami.  Profesjonalnie sporządzona umowa gwarantuje sukces i powodzenie podejmowanej współpracy oraz zawieranych transakcji z partnerami biznesowymi. Stoi też na straży przysługujących firmie praw, jak i pozwala jasno określić obowiązki na niej ciążące. Musi spełniać przy tym wszelkie normy prawa handlowego.

Nasz zespół adwokacki oferuje szeroką pomoc prawną w zakresie umów cywilnoprawnych dla spółek na obszarze Warszawy. Zajmujemy się szeroko rozumianymi sprawami gospodarczymi, w tym sporządzaniem umów stałej współpracy, handlowych, o świadczenie usług, najmu czy dzierżawy. Sporządzane umowy zawsze dopasowujemy do indywidualnych potrzeb dbając jednocześnie o interes naszych klientów. Ponadto wykonujemy też usługi polegające na korekcie, analizie oraz opiniowaniu gotowych już umów.