Postępowanie egzekucyjne w administracji

Egzekucji administracyjnej na obszarze Warszawy podlegają następujące obowiązki:

  • podatki,
  • opłaty,
  • grzywny,
  • kary pieniężne,
  • należności pieniężne.

Administracyjne postępowanie egzekucyjne wszczynane jest na wniosek wierzyciela. Niezbędne jest też wystawienie przez niego tytułu wykonawczego.

Wyróżnia się dwa rodzaje egzekucji:

  • pieniężną – środki ściągane są wówczas m.in. z wynagrodzenia o pracę lub rachunku bankowego czy ubezpieczenia emerytalnego;
  • niepieniężną – np. grzywna, odebranie rzeczy ruchomej czy przymus bezpośredni.

Nasza Kancelaria prawnicza w Warszawie obsługuje również administracyjne postępowania egzekucyjne, m.in. reprezentując interesy klienta, który chce odwołać się od zarządzonej egzekucji. Świadczymy też pomoc prawną w zakresie formułowania wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej.