Prawo jest sztuką
tego co dobre
i słuszne

~ Celsus

Naszym Klientom oferujemy szeroką gamę usług i porad prawnych z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, administracyjnego, rodzinnego (w tym rozwody, alimenty, separacje), prawa gospodarczego, handlowego oraz karnego. Oferta Kancelarii Adwokackiej Adwokata Kamil Flatow w Warszawie skierowana jest do osób prywatnych oraz podmiotów gospodarczych.

Kancelaria Adwokacja – skuteczna pomoc prawna

~

Skuteczna pomoc prawna to gwarancja sukcesu w wielu sprawach życia osobistego i zawodowego. Kancelaria adwokacka Kamila Flatowa zapewnia opiekę prawną zarówno osobom indywidualnym, jak i biznesowym.

Kancelaria Adwokacka założona przez adwokata Kamila Flatowa zlokalizowana jest w Warszawie. Od początku istnienia głównymi obszarami działania kancelarii stały się usługi prawne, świadczone podmiotom zinstytucjonalizowanym oraz klientom indywidualnym.

Dzięki doświadczeniu zawodowemu pracowników kancelarii oraz współpracy z cenionymi prawnikami prawa pracy i prawa karnego, klienci mogą liczyć na profesjonalne i skuteczne rozwiązanie dylematów prawnych.

W kręgu zainteresowań Kamila Flatowa znajdują się zarówno sprawy cywilne, jak i sprawy rodzinne, z zakresu prawa pracy, kodeksu karnego oraz spraw gospodarczych.

Kancelaria adwokacja w Warszawie – poznaj nas bliżej

Kancelarię prawną Kamila Flatowa tworzy dynamiczny zespół prawników udzielających porad prawnych w dwóch biurach mieszczących się na terenie Warszawy.

W ofercie kancelarii znajduje się świadczenie usług prawnych firmom i klientom indywidualnym. Adwokaci prowadzą sprawy karne, rozwodowe i alimentacyjne. Zajmują się udzielaniem pomocy prawnej w sprawach gospodarczych, ubezpieczeń społecznych, administracyjnych, oraz handlowych.

Pracownicy reprezentują klientów podczas rozpraw sądowych, prowadzą w ich imieniu negocjacje i służą dogłębną analizą sytuacji prawnej.

Założycielem tej prężnej kancelarii jest adwokat, Kamil Flatow. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 2006 roku, z oceną bardzo dobrą. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie prawnicze, a współpraca z prawnikami – ekspertami w dziedzinie prawa karnego, prawa pracy, z rzecznikami patentowymi oraz z wiodącymi kancelariami radców prawnych, świadczy o wysokim prestiżu kancelarii oraz najwyższym poziomie świadczonych usług.

Usługi prawne – nasza specjalność

Wśród prac, których podejmuje się kancelaria, znajdują się sprawy cywilne, pracownicze i ubezpieczeniowe, a także sprawy karne, gospodarcze i administracyjne.

Na szczególną uwagę zasługują działania, których przedmiotem są:

Alimenty

Prawidłowe sformułowanie pozwu alimentacyjnego i wniosków towarzyszących roszczeniom alimentacyjnym, umożliwiają skuteczne uzyskanie tytułu egzekucyjnego. Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw alimentacyjnych prowadzących do zapewnienia alimentów dzieciom, rodzicom oraz małżonkom.

Prawnicy w sposób dogłębny zapoznają się z sytuacją prawną klienta i pomagają w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. Następnym etapem postępowania alimentacyjnego jest ustalenie wysokości roszczenia i przygotowanie pozwu. Przez cały okres procesowy prowadzona jest konsultacja z klientami. W ramach postępowania alimentacyjnego, możliwe jest również przygotowanie wniosku o uchylenie alimentów. Adwokaci reprezentują klientów na każdym etapie postępowania sądowego.

Rozwody

Kancelaria Kamila Flatowa świadczy usługi w sprawach rozwodowych na terenie całej Polski.

Sprawne przeprowadzenie klientów przez proces rozwodowy jest możliwe, dzięki kompleksowemu przygotowaniu sprawy rozwodowej. Sąd orzeka rozwód, po stwierdzeniu trwałego rozkładu małżeństwa, z orzekaniem o winie lub bez orzekania – zgodnie z wnioskiem zainteresowanych.

Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej przygotują pozew rozwodowy i ocenią wartość merytoryczną przedkładanej w sądzie dokumentacji. Reprezentują także interesów klientów w sądzie co zapewnia bezpieczne i komfortowe pokonanie problematycznych sytuacji w czasie rozwodu. W gestii adwokatów leży prowadzenie negocjacji, udział w mediacjach i pomoc w przygotowaniu odwołania od orzeczenia. Na każdym etapie postępowania prawnicy zatrudnieni w kancelarii są w stałym kontakcie z klientami informując ich o przebiegu sprawy.

Kancelaria zajmuje się także sprawami dotyczącymi ustalenia władzy rodzicielskiej, wysokości roszczeń alimentacyjnych oraz ustaleniem kontaktów rodziców z dziećmi.

Prawo pracy

Kancelaria adwokacja Kamila Flatowa świadczy usługi na rzecz pracowników, również w sprawach ubezpieczeniowych. Specjalizuje się w takich dziedzinach prawa pracy, jak:

  • wypowiedzenia stosunku pracy;
  • wynagrodzenia, diety i ryczałty;
  • ustalenie istnienia stosunku pracy;
  • odwołania od decyzji organów rentowych i ubezpieczeniowych.

Klienci uzyskują wsparcie prawnicze w postaci doradztwa i przygotowania dokumentacji odwoławczej, w sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę.

Dzięki pomocy kancelarii możliwe jest uzyskanie niewypłaconych przez pracodawców świadczeń – wynagrodzenia, diet i ryczałtów. Prawnicy przygotują skuteczne odwołanie od niekorzystnych dla klienta decyzji podejmowanych przez instytucje ubezpieczeniowe i rentowe.

Pracownicy kancelarii reprezentują pracowników przed sądem, co umożliwia skuteczne dochodzenie racji w sporze z pracodawcami i ubezpieczycielami.

Sprawy gospodarcze

Postępowania w sprawach gospodarczych stanowią istotną część spraw prowadzonych przez kancelarię mecenasa Flotowa. Prawnicy reprezentują klientów biznesowych pomagając założyć spółkę, przygotować dokumentację umożliwiającą dokonanie wpisu do KRS lub sformułować korzystną umowę cywilnoprawną. Wszelkie działania kancelarii oparte są na zaufaniu i prowadzone zgodnie z zasadami etyki zawodowej.